Proces produkcyjny

Obróbka plastyczna
W obróbce plastycznej kształt nadawany jest detalom za pomocą kucia, gięcia, prasowania. Detale osprzętu poddawane są w zależności od potrzeb, następującym rodzajom obróbki plastycznej: kucie swobodne
i matrycowe, spęczanie, prasowanie, gięcie, wykrawanie, dziurowanie, przepychanie, walcowanie. Operacje obróbki plastycznej wykonuje się na prasach mimośrodowych, hydraulicznych i ciernych. Elementy osprzętu poddawane obróbce plastycznej na gorąco grzane są w piecach gazowych komorowych i oczkowych, komorowych elektrycznych lub w nagrzewnicach oporowych i indukcyjnych.

Cięcie blach 
W przypadku, gdy wykonywanie wykrojników jest nieuzasadnione ekonomicznie oraz w wyrobach z grubych blach stosowany jest proces wypalania kształtu. Operacja ta wykonywana jest na wypalarce gazowej - dwu palnikowej sterowanej numerycznie.

Odlewanie kokilowe
W BELOS-PLP S.A. wykonuje się odlewy z aluminium, ze stopu aluminium AK9 oraz stopu cynku Z41. Odlewnia wyposażona jest w energooszczędne piece elektryczne z tyglami z węglika krzemu z ciągłym pomiarem temperatury płynnego metalu.

Spawanie
W procesie spawania stosowane są wydajne spawarki inwertorowe z kontrolą parametrów spawania. Umożliwia to uzyskiwanie spoin wysokiej jakości. Spawamy detale zarówno stalowe i aluminiowe.

Gięcie rur
Na potrzeby wykonywanego przez Belos osprzętu ochronnego opracowana została technologia gięcia rur. Wykonuje się w ten sposób pierścienie ochronne do linii wysokich napięć.

Obróbka wiórowa
W naszej firmie stosowanych jest wiele rodzajów obróbki wiórowej, takie jak: toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie. Ponieważ program produkcyjny Spółki jest bardzo rozbudowany obróbka wiórowa przeprowadzana jest na obrabiarkach uniwersalnych i numerycznych. Operacje toczenia, frezowania, wiercenia i gwintowania wykonywane są na detalach stalowych, mosiężnych i aluminiowych.

Narzędziownia
BELOS-PLP S.A. posiada własną narzędziownię, gdzie wykonywane są narzędzia, przyrządy oraz pomoce warsztatowe wykorzystywane na potrzeby własne, w tym np. matryce kuźnicze. Wykonuje się je na wgłębnej elektrodrążarce numerycznej. Grafitowe i miedziane elektrody do drążarki przygotowuje się na Pionowym Centrum Obróbczym. Dzięki zastosowaniu tej technologii można wykonywać matryce do produkcji wyrobów
o wysokiej dokładności i złożonych kształtach. W narzędziowni oprócz narzędzi do obróbki plastycznej wykonuje się przyrządy do spawania, kokile do odlewania grawitacyjnego oraz do obróbki skrawaniem.

Obróbka powierzchniowa- czyszczenie mechaniczne
Osprzęt sieciowy w celu zabezpieczenia przed korozją pokrywany jest powłoką cynkową. Aby oczyścić powierzchnie oraz zwiększyć przyczepność powłoki stosuje się proces śrutowania. Wyroby oczyszcza się śrutem stalowym ciętym z drutu. Używany śrut charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie i gwarantuje otrzymanie dobrze oczyszczonej powierzchni.

Cynkowanie
Stosowany proces cynkowania ogniowego (zanurzeniowego) jest nowoczesnym i technicznie zaawansowanym procesem, który chroni stal przed korozją. Jest jedną z najskuteczniejszych metod zabezpieczenia powierzchni przed utlenianiem. Detale przeznaczone do cynkowania po odpowiednim chemicznym przygotowaniu powierzchni zanurzane są w płynnym cynku nagrzanym do temperatury 460°C

Laboratorium
Jakość procesów produkcyjnych sprawdzana jest na każdym etapie procesu technologicznego. Ostatnim etapem złożonego procesu produkcji są badania laboratoryjne i kontrola techniczna. W laboratorium wytrzymałościowym przeprowadza się badania osprzętu sieciowego.
Wszystkie produkowane przez BELOS wyroby spełniają wymagania polskich norm lub warunków technicznych opracowanych w oparciu o normy europejskie.

Powrót