Zespoły zasilające

Elektrofiltry stosowane są powszechnie do odpylania gazów przemysłowych w energetyce, hutnictwie,
w przemyśle chemicznym, materiałów budowlanych itp.

BELOS-PLP S.A. oferuje zespoły zasilające o zakresie prądów wyjściowych 100 do 2000 miliamperów
i szczytowym napięciu wyjściowym do 134 kilowoltów.

Dopuszczalny zakres wahań napięcia zasilania

+/- 10%

Częstotliwość sieci

50 Hz

Rodzaj pracy

C (ciągła)

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia:

dla szafy sterowniczej
dla zespołu prostowniczego

273 - 313 K
243 - 313 K

Na życzenie zamawiającego możemy wykonać zespoły zasilające na inne napięcia zasilania, nietypowe napięcia i prądy wyjściowe, na przykład zespoły małej mocy dla lokalnych instalacji odpylających. Urządzenia mogą być przystosowane do pracy w dowolnych warunkach klimatycznych.

Zespo
ły zasilające komory elektrofiltrów składają się z zespołów prostowniczych oraz szaf sterowniczych. 

Zespół prostowniczy

                               

Zespół prostowniczy stanowi kadź wypełnioną olejem transformatorowym. Wewnątrz umieszczono transformator i prostownik wysokiego napięcia, dławik przeciwprzepięciowy oraz dzielnik napięcia.

W skrzynce przyłączeniowej zamontowano izolatory przepustowe niskiego napięcia, rezystory napięciowe, elementy zabezpieczające oraz przetwornik prądu i napięcia wyjściowego.

Możliwe jest boczne lub górne wyprowadzenie napięcia wyjściowego.

Zespoły prostownicze przystosowane są do chłodzenia naturalnego. Ściany boczne, w zależności od mocy zespołu wykonuje się z blachy gładkiej lub falistej. Kadź olejowa jest wykonana jako hermetyczna. Koła jezdne są przestawialne o 90°. Stopień ochrony zespołu prostowniczego wynosi IP 54.

Dodatkowo zespoły prostownicze mogą zostać wyposażone w odłączniko-uziemiacz.

Nowa generacja zespołów jest zoptymalizowana pod względem gabarytów i ciężarów.

Szafy sterownicze zespołów wyposażone są w regulator cyfrowy, umożliwiający wybór programu pracy, optymalizację i wizualizację działania elektrofiltru oraz nadrzędne sterowanie w systemie transmisji szeregowej.

Szafa sterownicza zespołu zasilającego elektrofiltr

Szafa zawiera elementy toru mocy (rozłącznik, stycznik, blok tyrystorowy, przekładnik prądowy) oraz aparaturę obwodów regulacji, sterowania i zabezpieczeń (regulator napięcia, zapłonnik tyrystorów, wyłączniki instalacyjne, przekaźniki itp.) Na drzwiach szafy umieszczono panel operatorski, mierniki, łączniki ręczne oraz sygnalizację świetlną.
W szafach większej mocy zastosowano wymuszony obieg powietrza z dwustopniowym regulatorem temperatury bloku tyrystorowego.
Konstrukcję szaf można zestawić w rozdzielnicą zasilaną wewnętrznym mostem szynowym. Opcjonalnie przewidziano indywidualne zasilanie kablowe poprzez dno szafy.

Typowe gabarytu szafy: 800X500X2000 mm
Stopień ochrony:            IP 30 lub wyższy (na życzenie)

Powrót