Dławiki i transformatory

Oferta BELOS-PLP S.A. swym zakresem obejmuje urządzenia z obwodami magnetycznymi, znajdującymi szerokie zastosowanie w górnictwie i energetyce:

  • dławiki kompensacyjne, stosowane w procesach kompensacji mocy biernej,
  • dławiki rezonansowe, będące elementami składowymi układów rezonansowych w filtrach składowych harmonicznych sieci zasilających,
  • dławiki wygładzające, zmniejszające pulsację prądów pobieranych z układów prostowniczych,
  • dławiki separacyjne, minimalizujące wzajemne oddziaływanie kilku przekształtników tyrystorowych zasilanych z tego samego transformatora.

Dławiki dostępne są w wersji suchej, z chłodzeniem naturalnym, powietrznym. Konstrukcyjnie przystosowano je do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych i temperaturze powietrza mniejszej niż 40ºC. Obwodami magnetycznymi są zestawy kształtek z blach transformatorowych, niskostratnych.

Wyroby produkuje się pod konkretne zamówienie. W trakcie ich konstruowania uwzględnia się indywidualne wymagania. Dzięki temu istnieje możliwość dostarczenia klientom urządzeń w wykonaniu jednostkowym, zapewniającym realizację indywidualnych projektów.

Oprócz dławików BELOS-PLP dostarcza na rynek energetyczny specjalizowane transformatory suche. Najczęściej wykorzystuje się je w systemach przekształtnikowych. Poza tym, znajdują one swoje zastosowanie przy zasilaniu obwodów szeroko pojętej automatyki. Przystosowane są one do pracy ciągłej i podlegają chłodzeniu naturalnemu, powietrznemu. Można je zabudowywać wewnątrz szaf sterowniczych. 


Transformatory wykonywane są na moce od 2,5kVA do 250 kVA.

 

dlawik