Szafy sterownicze

Typowa rozdzielnica zasilania elektrofiltru składa się z szaf sterowniczych zespołów zasilających oraz szaf pomocniczych np. pola zasilającego, sterowania silnikami strzepywaczy, ogrzewania i potrzeb własnych, sterownika nadrzędnego.

BELOS-PLP S.A. wykonuje szafy tego typu na ogół wg indywidulanych projektów zgodnych z projektem instalacji elektrofiltru dla konkretnego klienta.

Szafa pola zasilającego

Posiada z reguły dwa dopływy mocy (główny i rezerwowy), wyposażone 

w odłączniki lub wyłączniki poprzez które zasilanie jest podawane na most szynowy. W szafie przewidziano pomiary napięć, prądów i zużytej energii.

 

Szafa strzepywaczy

Zawiera obwody sterowania i zabezpieczeń silników strzepywaczy elektrod zbiorczych i ulotowych elektrofiltru. Silniki mogą być sterowane sygnałem 

z regulatorów napięcia z szaf zespołów zasilających, z nadrzędnego sterownika PLC lub z lokalnego sterownika strzepywaczy MSS-1.

 

Szafa ogrzewania i potrzeb własnych

zawiera obwody zasilania i sterowania ogrzewaniem izolatorów zawieszeniowych, obrotowych i lejów zsypowych popiołu oraz obwody zasilania instalacji pomocniczych. Praca grzałek sterowana jest z lokalnych regulatorów temperatury lub nadrzędnego sterownika PLC.

 

Szafa sterownika

przewidziana jest zwykle dla większych instalacji, gdy nie ma możliwości zabudowy sterownika nadrzędnego w szafie innego typu (np. strzepywaczy). Zawiera ona oprócz elementów sterownika PLC układy dopasowania, seperacji i powielenia sygnałów.

   

Zastosowanie w szafach pomocniczych konstrukcji identycznych jak dla szaf zespołów zasilających pozwala zestawiać je w jedną rozdzielnicę elektrofiltru zasilaną wspólnym mostem szynowym. 

 

szafa_pomocnicza                 szafa_pomocnocza2   
szafa1szafa2szafa3
panel1panel2