Rozwiązania indywidualne

Elementy instalacji WN wykonywane na potrzeby konkretnych odborców.

Rezystor tłumiący wysokiego napięcia typu RTWN

Rezystor tłumiący wysokiego napięcia typu RTWN jest stosowany na obu końcach kabla wysokiego napięcia zasilającego komorę elektrofiltru. Jego zadaniem jest zabezpieczanie kabla i zespołu zasilającego elektrofiltr przed skutkami przepięć występujących w czasie przeskoków w komorze elektrofiltru.

 

Moc rezystora  400 W

Rezystancja     60, 100, 200, 390, 1000 ?

Długość            330 mm

Średnica           105 mm

Masa                 4,5 kg

 

Rezystor wyposażony jest na końcach w dwa kołpaki antyulotowe z osiowymi otworami M20 i M16 do mocowania

 

Uniwersalny przełącznik wysokiego napięcia typu UPWN oraz napęd ręczny typu RN-UPWN

Uniwersalny przełącznik wysokiego napięcia typu UPWN oraz napęd ręczny tego przełącznika typu RN-UPWN są urządzeniami stosowanymi w układzie kablowego zasilania elektrofiltru w celu uzyskania koniecznych połączeń pomiędzy komorą elektrofiltru 

a zespołem zasilającym, zespołem rezerwowym i szyną uziemiającą.

Połączenia te uzyskiwane są przez ręczne przestawianie położeń styków ruchomych przełącznika w stanie beznapięciowym. Styki ruchome na izolatorach obrotowych współpracują ze stykami nieruchomymi umieszczonymi na izolatorze nieruchomym i uziemiaczu. Napęd przenoszony jest przy pomocy przekładni łańcucha Galla połączonego z linkami. Uniwersalny przełącznik UPWN może być stosowany w całym zakresie napięć wytwarzanych przez zespoły zasilające produkowane przez BELOS-PLP S.A.

     

Odłączniko-uziemiacz wysokiego napięcia 

Odłączniko-uziemiacz przeznaczony jest do instalacji w torze zasilania elektrofiltru wysokim napięciem. Umożliwia połączenie układu elektrod ulotowych z zespołem zasilającym lub odłączenie zespołu z jednoczesnym uziemieniem elektrod ulotowych elektrofiltru. Urządzenie wyposażono w mikrołączniki oraz blokadę skrajnych położeń dźwigni przełączającej.

 

Izolator wsporczy

Izolator wsporczy służy do szynowego rozprowadzania wysokiego napięcia wewnątrz rozdzielni.

 

Skrzynki pomocnicze

Należą do nich skrzynki z tworzywa lub metalu, zawierające elementy układów zabezpieczeń sygnalizacji i sterowania oraz elementy pneumatyki (np. układu odpopielania).

   

Nagrzewnica przedmuchowa

Jest elementem instalacji nadmuchu goracego powietrza. Posiada układ grzałek zapewniający przyrost temperatury o około 100 K przy zachowaniu założonej wydajności powietrza.

Znamionowe moce: 4,5; 9; 13,5; 18; 22,5; 27 kW.

 

rozwiazania_indywidualnerozwiazania_indywidualne2