Regulamin

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma BELOS-PLP S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Gen. J. Kustronia 74, NIP 547 016 98 68, zwana dalej BELOS publikuje poniżej regulamin Newslettera:

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

 

1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez BELOS  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

 

2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

 

3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, wydarzeniach i nowościach BELOS poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego (e-maila).

 

4. Zarejestrowanie się w Bazie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera, co każdy z Użytkowników potwierdza poprzez zaznaczenie Obok oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera.

 

5. BELOS nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

 

6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.

 

7. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

8. BELOS zastrzega sobie prawo do:

 

a. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,

 

b. czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

 

c. wprowadzania zmian w regulaminie, przy czym każdy z użytkowników zostanie o takiej zmianie poinformowany w drodze odrębnej wiadomości e-mail.

 

d. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.

 

e. usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.