Usługi serwisowe

Oferujemy usługi serwisowe wykonywane przez wysokokwalifikowany serwis fabryczny BELOS-PLP w zakresie:

  • serwisu pogwarancyjnego urządzeń zasilających elektrofiltry produkcji BELOS-PLP,
  • modernizacji instalacji zasilania elektrofiltru, w tym modernizacji zespołów zasilających innych producentów,
  • remontów urządzeń zasilających,
  • diagnostyki i pomiarów instalacji zasilającej elektrofiltr.

Proponujemy klientom także długoterminowe umowy serwisowe, zapewniające fachowy nadzór serwisu fabrycznego nad dostarczonymi przez BELOS-PLP urządzeniami.

Kontakt z Serwisem Urządzeń Elektrycznych:

Marek Czech 
Stanisław Sowa 

serwis[at]belos-plp.com.pl