Tłumiki, odstępniki, konstrukcje zabezpieczające

W ramach tej grupy oferujemy między innymi:

Tłumiki drgań

2525

ZASTOSOWANIE:

Tłumiki VORTX mają za zadanie tłumienie drgań linii wywołanych wiatrem (drgania eolskie – niska amplituda, wysoka częstotliwość).

Tłumiki VORTX z różnymi masowo ciężarkami są w stanie osiągnąć wyższą wydajność tłumienia niż typowe tłumiki symetryczne Stocbridge.

Tłumiki VORTX mogą być zamontowane bezpośrednio na przewodach: ACSR, AAC, AAAC i ACAR. W przypadku zastosowania tłumików na przewodach o zewnętrznej wartwie wykonanej z miękkiego aluminium np. ACSS zaleca się stosowanie oplotu ochronnego Protector Rod. Oplot ochronny PR stosuje się również dla przewodów światłowodowych typu OPGW. W tym przypadku zastosowanie PR powoduje zmniejszenie nacisku na przewód wywieranego zaciskiem tłumika.  

Efektywność tłumienia wzrasta wraz ze wzrostem średnicy przewodu. Dla przewodów o małej średnicy zewnętrznej zaleca się stosowanie tłumików spiralnych – SVD, które bardziej efektywnie tłumią drgania o wyższych częstotliwościach. (patrz osprzęt oplotowy)

Stopień ochrony wymagany dla określonej linii zależy od wielu czynników takich jak: *projekt linii, warunki klimatyczne, naprężenie przewodu, narażenie na przepływ wiatru, historia drgań w okolicy*. W celu uzyskania niezbędnych informacji  o sposobie i ilości sztuk wymaganych dla tłumienia linii prosimy o bezpośredni kontakt

Tłumiki VORTX spełniają wymagania normy IEC 61897. 

* Prosimy o zebranie powyższych danych celem wykonania kalkulacji. 


 

Odstępnik tłumiący wiązki portójnej

1p

ZASTOSOWANIE: do utrzymania odstępów miedzy trzema przewodami w wiązce oraz do zapewnienia tłumienia drgań przewodów. 


 

Odstępnik przewodów dla wiązki potrójnej

29580

ZASTOSOWANIE: do utrzymania odstępów między trzema przewodami linii.  


 

Zacisk pętli tłumiącej 

29525

ZASTOSOWANIE: do wykonania:

1. pętli tłumiącej drgania przewodów

2. odstępnika elastycznego przewodem AFL 8-525 lub AL887. 


 

Zabezpieczenie przeciwwłazowe

000500

ZASTOSOWANIE: do uniemożliwienia wejścia na słup WN.  


 

Pełną ofertę znajdą Państwo w Rozdziale 6 - Tłumiki, odstępniki, konstrukcje zabezpieczające