List gratulacyjny

Ubiegły rok 2017 był rokiem szczególnym. Był to rok jubileuszu. Z tej okazji dostaliśmy jeden, szczególny list. Przypomnijmy go dzisiaj.

W 2017 obchodziliśmy 70 rocznicę powstania firmy Belos, oraz 10 rocznicę wstapięnia do grupy PLP. Z tej okazji wydarzyło się wiele uroczystości, otrzymaliśmy wiele listów gratulacyjnych i ciepłych słów. Dzisiaj chcieliśmy opublikować i przypomnieć list szczególny, list od Prezydenta Miasta Bielska-Białej, pana Jacka Krywulta.

 

pismo-prezydenta-miasta