Oświetlenie przeszkodowe

Wychodząc na przeciw obecnym przepisom dotyczącym wymogów oznakowania obiektów stanowiących przeszkody lotnicze (ICAO), firma Belos-PLP S.A. wprowadziła do swojej oferty oświtlenie przeszkodowe spełniające wymagania obecnych przepisów. 

 

Oferowane urządzenia o niskiej, średniej i wysokiej intensywności, zaprojektowane w całości na bazie LED, są jednymi z najlepszych produktów dostępnych obecnie na rynku.

 

Wysoka wydajność, łatwość instalacji oraz brak wymagań konserwacyjnych pozwala klientom i instalatorom znacznie zwiększyć wartość swoich projektów.

 

Wszystkie urządzenia są certyfikowane przez ICAO i FAA, a także oznaczone znakiem CE.

 

do_105_nieoznaczone

lights