Usługi spawania rur aluminiowych

 belos2


Wykonujemy złącza doczołowe i pachwinowe zgodnie z normą: PN-EN ISO-10042.


Spawamy połączenia rurowe również na budowie.


Nasi spawacze są do Państwa dyspozycji w ustalonym wcześniej terminie.


Oferujemy spawanie na całym świecie.


Wykonywane usługi spawalnicze spełniają wszystkie standardy bezpieczeństwa pracy.


Projektujemy i wykonujemy połączenia rurowe na stacjach elektroenergetycznych.

SB-120-0079

 

Zrealizowaliśmy większość inwestycji na potrzeby Polskich Sieci Energetycznych.


Od 70 lat wykonujemy spawanie blach, prętów, rur aluminiowych o różnych przekrojach.


Wszystkie inwestycje są realizowane w wymaganym terminie.


Na żądanie klienta wykonujemy badania nieniszczące wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, zgodnie z normą: PN-EN ISO-9712.

 

belos3

 


 

Przykładowe realizacje:

 

  • Stacja elektroenergetyczna 132kV Ihovbor Nigeria

 ONNE2

 

  • Stacja elektroenergetyczna 400/220/110kV Świebodzice

swiebodzice3 

 

  • Stacja elektroenergetyczna 400/110kV Żydowo-Kierzkowo

 ZYDOWO

 

 


Dane potrzebne do wyceny usługi spawania na budowie

 

  • Miejsce budowy
  • Typ rur
  • Ilość spoin
  • Termin oraz czas na wykonanie
  • Informacje czy wymagane są badania zgodnie z normą: PN-EN ISO-9712
  • Inne (czy wymagana jest praca w polu elektromagnetycznym, w ciężkich warunkach pogodowych…itp.)

 

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110kV Byczyna

 Byczyna

 


Badania spoin:

 

Przeprowadzamy badania w celu wykrycia wszelkiego rodzaju
nieprawidłowości takich jak:
• nieciągłości materiału,
• niewłaściwa struktura,
• nieodpowiednia geometria,
• brak odporności na korozję.
Złącza spawane ze stopów aluminium i stali poddawane są badaniom nieniszczącym, aby potwierdzić jakość zgodną z wymaganiami specyfikacji. Zazwyczaj są to badania wizualne (VT), penetracyjne (PT) i ultradźwiękowe (UT). Badania wykonują specjaliści poziomu 2 i 3 wg ISO 9712. Złącza spawane na szynach prądowych aluminiowych, wykonanych za pomocą wkładek spawalniczych, są badane ultradźwiękowo w celu wykrycia porowatości.
W październiku 2016 w PLP Poland (Belos) opracowano specjalną procedurę badawczą „Ultrasonic testing for Aluminium Welds” umożliwiającą wykrywanie zarówno wad płaskich jak i określanie stopnia porowatości w złączach aluminiowych. Jest to jedyny wolumetryczny sposób kontroli porowatości w warunkach, gdy wykonanie badań radiograficznych jest niemożliwe.
W skali krajowej ta technika jest unikatowa.

 

 1-1

 


 

Pliki do pobrania:

Katalog spawania rur aluminiowych na stacjach elektroenergetycznych