Inspekcja dronami

 

BELOS-PLP S.A. oferuje bezpieczne i niezawodne usługi inspekcyjne za pomocą dronów dla obiektów infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej i kolejowej, w szczególności dla przesyłowych i dystrybucyjnych linii energetycznych oraz stacji elektroenergetycznych.

Inspekcja-serwisowa-schemat

Inspekcja linii elektroenergetycznej polega na wysłaniu bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w kamerę o wysokiej rozdzielczości w celu zebrania dokładnych i szczegółowych zdjęć słupów, przewodów, izolatorów oraz osprzętu. Następnie na tej podstawie zespół ekspertów dokonuje analizy i oceny stanu technicznego tych urządzeń.

Grupa PLP, w tym Belos-PLP, ma 75 lat doświadczenia w branży energetycznej. Zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy większość osprzętu energetycznego w Polsce, a nasi pracownicy to wyjątkowi eksperci. To oni są gwarancją szybkiego, fachowego i rzetelnego przeprowadzenia inspekcji serwisowej. 

 

 

Dron_PLP

Inspekcje przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych są często wykorzystywane w terenach trudno dostępnych takich jak: góry, tereny podmokłe i bagienne, gdzie dotarcie tradycyjną metodą może spowodować wiele problemów logistycznych i narazić na dodatkowe koszty. Użycie dronów przemysłowych zwiększa również bezpieczeństwo oraz pozwala na szybsze wykrycie potencjalnych zagrożeń czy usterek.

 

Inspekcja-dronami-porownanie

Nasze usługi inspekcyjne przeznaczona są głównie dla:

  • Operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych – oferujemy okresowe przeglądy lub natychmiastową ocenę sytuacji w przypadku nagłych zdarzeń.
  • Firm zajmujących się budownictwem elektroenergetycznym – inspekcje np. po zakończeniu budowy, modernizacji lub montażu nowych urządzeń.

 

W niektórych przypadkach przeprowadzenie inspekcji linii jest konieczne w celu przedłużenia gwarancji na osprzęt produkowany przez Belos-PLP. Zły stan linii może skrócić żywotność osprzętu lub mieć wpływ na roszczenia gwarancyjne.