Oferta – zakres usług inspekcji serwisowej

W skład oferowanych usług inspekcji serwisowej wchodzą:

 

  • Analiza i ocena stanu technicznego słupów
  • Analiza i ocena stanu technicznego przewodów fazowych oraz OPGW
  • Analiza i ocena stanu technicznego łańcuchów izolatorowych
  • Analiza i ocena stanu technicznego izolatorów
  • Wizualna ocena wpływu środowiska (roślinność) na słupy i przewody
  • Analiza i ocena stanu technicznego fundamentów
  • Inne: odstępniki, tłumiki drgań oraz znaczniki linii i ochrony przeciw dzikiej przyrodzie. 

 

zestawienie_zdjecia_inspekcja_dronami

 

Przykładowe rodzaje usług inspekcyjnych dedykowanych dla linii elektroenergetycznych:

 

  • Kompleksowa kontrola wizualna

Najpowszechniejsza usługa. Dedykowana dla linii SN, WN oraz NN. Polega na wysłaniu bezzałogowego drona z kamerą o wysokiej rozdzielczości, w celu zebrania standardowego zestawu zdjęć wokół słupa wraz z jego wszystkimi elementami/urządzeniami. Dane są następnie przesyłane do zespołu analityków i ekspertów, którzy przeprowadzają dogłębną ocenę na podstawie otrzymanych obrazów. Następnie klient otrzymuje wyniki w postaci interaktywnych map geograficznych z dedykowanego oprogramowania, a także wyniki opracowane w arkuszu kalkulacyjnym, raport podsumowujący oraz dodatkowe zdjęcia wykonane w trakcie inspekcji.

 

  • Rutynowa kontrola wizualna

Jest podobna do kompleksowej kontroli wizualnej, ale nie tak szczegółowa. Wykonywanych jest mniej zdjęć i wyszukiwane są głównie poważne/krytyczne wady i problemy. Wyniki i raporty są identyczne jak w kkw.

 

  • Kontrola w postaci zdjęć lotniczych

Polega na identyfikacji i rejestrowaniu wad i uszkodzeń, które są widoczne z punktów obserwacyjnych z powietrza. Inspekcja ta usprawnia inspekcje naziemne, aby zapewnić ogólną ocenę kondycji elementów linii elektroenergetycznej. Typowe problemy wykrywane tą metodą obejmują uszkodzenia i zużycie wierzchołków słupów i ich ramion poprzecznych, a także izolatorów, uchwytów oplotowych, ograniczników przepięć, rozłączników, transformatorów i innego sprzętu. Tego typu wady mogą być niezauważone podczas tradycyjnej inspekcji naziemnej.

 

 

zakres-inspekcja-dronami

 

·         Inne – specjalistyczne

o   Ocena szkód spowodowanych przez burzę lub inną katastrofę naturalną

o   Inspekcja przy użyciu czujników LiDAR

o   Inspekcja paneli fotowoltaicznych

o   Inspekcja infrastruktury telekomunikacyjnej

o   Analiza danych na podstawie przesłanych zdjęć

o   Identyfikacyjna – rozpoznanie typu poszczególnych urządzeń (słupy, izolatory, osprzęt, odstępniki, złączki itp.)

o   Montaż odstraszaczy dzikiego ptactwa

 

montaz-odstraszaczy-na-linii