Zgłoszenie inspekcji

W celu przygotowania oferty dla klienta Belos-PLP potrzebuje kilka informacji wstępnych. To o tyle istotne, że prawidłowe podanie informacji wejściowych znacznie przyspiesza czas przygotowania oferty. Poniżej przygotowaliśmy listę najważniejszych informacji które trzeba przygotować do zapytania: 

- nazwa i lokalizacja linii/obiektu

- plik w formacie shapefile .shp lub .kmz zawierający dane o linii

- rodzaj usługi (oczekiwany zakres inspekcji)

- rodzaj i liczba słupów/elementów/urządzeń do sprawdzenia

- napięcie

- czy linia jest podłączona

- ukształtowanie terenu i dostępność do obiektu

- indywidualne wymagania klienta takie jak: określenie harmonogramu prac, format w jakim ma być przygotowany wynik analizy, itp.

 

P1070061 

Po przygotowaniu powyższych danych proszę wysłać zapytanie na adres e-mailowy:

oferty@belos-plp.com.pl