75 lat minęło jak jeden dzień... – historia PLP POLAND (BELOS) S.A.

 

Historia obecności spółki PLP POLAND (BELOS) S.A. na polskim rynku to już 75 lat tradycji produkcji osprzętu do linii napowietrznych i elektroenergetycznych niskich, średnich, wysokich i najwyższych napięć. 

Prof_Tadeusz_Stepniewski

Tadeusz Stępniewski (1913-1987)
Twórca Wytwórni Osprzętu Sieciowego w Bielsku

 

Dzieje zakładu nierozerwalnie wiążą się z rozwojem przemysłu w Polsce. Przed II wojną światową w miejscu obecnej fabryki istniała olejarnia. W 1947 roku nowo powstała prywatna firma rozpoczęła produkcję osprzętu sieciowego do linii napowietrznej wysokiego napięcia budowanej na trasie Śląsk - Łódź. Zakład, nad którym w 1950 roku nadzór przejęło państwo, swą produkcją zaspokajał potrzeby rynku krajowego na osprzęt sieciowy. Pod koniec 1953 roku zapadła decyzja o rozbudowie przedsiębiorstwa. Z biegiem lat rozwinięto także inne kierunki produkcji na zespoły zasilające elektrofiltry oraz szafy sterownicze i rozdzielcze.

Belos_siedziba_zakladu
Siedziba Belos

Osiem lat później fabryka przeszła pod zarząd Zjednoczenia Maszyn Górniczych POLMAG, co pozwoliło między innymi na uruchomienie produkcji elementów automatyzacji górnictwa. Na lata 1962 - 1964 przypadł okres przygotowania produkcyjnego i wykonania osprzętu do pierwszej w Polsce linii 400 kV Turoszów - Częstochowa. W 1969 roku utworzono w firmie Zakład Doświadczalny Sprzętu Elektrycznego oraz uruchomiono halę powłok ochronnych. W 1976 roku przedsiębiorstwo kolejny raz zmieniło właściciela i przeszło pod zarząd Ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej. Wówczas do rozwijających się kierunków produkcji należały:

  • tyrystorowe zasilacze do elektromagnetycznych podajników wibracyjnych,
  • układy do systemów cyfrowo - analogowych (SCA),
  • elektropneumatyczne układy automatyki klimatyzacyjnej.

 

30 lipca 1994 roku zakład został przekształcony w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. We wrześniu 1995 roku Skarb Państwa dokonał wniesienia 33% akcji ZWSS „BELOS” S.A. do zachodniego Funduszu Inwestycyjnego, 27% akcji do pozostałych funduszy inwestycyjnych, 15% akcji otrzymali pracownicy zakładu, a 25% zachował Skarb Państwa.

 

W 2007 roku, po wejściu inwestora strategicznego, firma stała się częścią grupy Preformed Line Products (PLP) – światowego wytwórcy i dostawcy produktów, technologii oraz rozwiązań dla energetyki i telekomunikacji. Firma Preformed Line Products (PLP) z siedzibą w Cleveland (Ohio), notowana na NASDAQ:PLPC została założona w tym samym roku co BELOS przez co również może poszczycić się 70-letnią tradycją. PLP to obecnie międzynarodowa grupa przemysłowa, dostarczająca swoje wyroby klientom na całym świecie poprzez podległe spółki znajdujące się w takich krajach jak: Australia, Argentyna, Brazylia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indonezja, Kanada, Kolumbia, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Polska, Rosja, RPA, Tajlandia, Wielka Brytania. 

 

W konsekwencji zmian korporacyjnych polegających na ujednoliceniu nazwy i logotypu PLP, 12 stycznia 2023 roku nazwa firmy Belos-PLP S. A. zmieniła się na PLP Poland (Belos) S.A.

 PLP_WorldMapLocations_2017
Oddziały PLP na Świecie

Opierając się na długoletniej tradycji, w centrum działań PLP POLAND (BELOS) S.A. jest klient. Firma kładzie szczególny nacisk na rzetelną i kompleksową obsługę kontrahenta, która uwzględnia indywidualne potrzeby odbiorcy oraz zapewnia pomoc wysoko wykwalifikowanej załogi. Atutem firmy jest terminowość dostaw nowoczesnych produktów, a konkurencyjne ceny wyrobów współgrają z ich jakością, satysfakcjonując zarówno odbiorcę jak i dostawcę. 

 

Starając się sprostać wymaganiom klienta i uwzględniając innowacyjne rozwiązania techniczne PLP POLAND (BELOS) S.A. dba o ciągły rozwój i udoskonalanie swoich produktów poprzez współpracę z wiodącymi w branży energetycznej placówkami naukowo - badawczymi i biurami projektowymi. Z kolei, doświadczona kadra inżynieryjno - techniczna oraz nowoczesny park maszyn i urządzeń produkcyjnych zakładu gwarantuje, że wyroby produkowane w zakładzie na podstawie projektów własnego biura konstrukcyjno – technicznego lub w oparciu o dokumentację klienta odznaczają się wysoką jakością. Świetnym tego przykładem są urządzenia zasilające do elektrofiltrów - jedne z pierwszych produktów jakie zostały wprowadzone do masowej produkcji w zakładzie.

 

Za sukcesem firmy stoi zapewnienie w niej warunków i klimatu, w którym wszyscy pracownicy rozumieją swoje zadania i są odpowiedzialni za jakość wyrobów i obsługę klienta. Stały się one żelazną zasadą wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością Spółki, spełniającym wymagania normy ISO 9001. 

 

PLP POLAND (BELOS) S.A.to przedsiębiorstwo otwarte na współpracę zarówno z klientami krajowymi i zagranicznymi, oferujące im swoje bogate doświadczenie w branży energetycznej. Równocześnie jako producent dóbr inwestycyjnych lub ich poddostawca stawia sobie za zadanie w pełni uczestniczyć w rozwoju przemysłu polskiego, energetyki, w ochronie środowiska i w efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Dlatego też firma zdecydowała się rozszerzyć dotychczasową ofertę o całą gamę urządzeń i systemów do fotowoltaiki. Bazując na doświadczeniu siostrzanej spółki DPW Solar z USA PLP POLAND (BELOS) S.A. dostarcza swoim klientom najwyższej jakości rozwiązania dla systemów do montażu paneli fotowoltaicznych.

 

Dzięki wysokiej jakości wyrobów oraz zaangażowaniu pracowników, firma PLP POLAND (BELOS) S.A. otrzymała pozytywne kwalifikacje z rynków zagranicznych, m. in. Francji (RTE, EDF), Belgii (ELIA), Norwegii (Stattnet), Rosji (FSK), Kazachstanie (KEGOC), Wielkiej Brytanii (National Grid) a także w Maroku (ONE) czy Izraelu. 

 

 

Kalendarium

 

1947 - rozpoczęcie produkcji osprzętu sieciowego do linii napowietrznej wysokiego napięcia budowanej na trasie Śląsk – Łódź;

 

1953 - nacjonalizacja, powstanie zakładów jako Wytwórni Energetycznego Sprzętu Sieciowego, rozbudowa zakładu, rozwinięcie nowych kierunków produkcji zespołów zasilających, szaf sterowniczych i rozdzielczych; 

 

1962 -1964  -produkcja osprzętu do pierwszej w Polsce linii 400 kV Turoszów – Częstochowa;

 

1994 - przekształcenie firmy w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa; 

 

1995 - wniesienie 33 % akcji „BELOS” S.A. przez Skarb państwa do zachodniego funduszu Inwestycyjnego;

 

2002 - wykup menedżersko - pracowniczy 40% akcji BELOS;

 

2006 - 84,7 % akcji BELOS w rękach zarządu i załogi;

 

2007 - wykupienie 84% akcji przez inwestora strategicznego firmę Preformed Line Products z siedzibą w Cleveland (Ohio), wejście BELOS do międzynarodowej grupy PLP;

 

2008 - zmiana nazwy firmy z ZWSS BELOS na BELOS-PLP;

 

2012 - wykupienie pozostałych 16% akcji przez Preformed Line Products, Belos-PLP zostało w pełni przejęte przez inwestora;

 

2012 - zdobycie Pucharu Ministra Gospodarki na Targach ENERGETAB za „Osprzęt w do przewodów HTLS”;

 

2016 - akredytacja Laboratorium badawczego BELOS-PLP S.A. przez PCA o numerze AB 1608 

 

2023 - zmiana nazwy firmy z Belos-PLP S.A.na PLP Poland (Belos) S.A.