Dla akcjonariuszy

 

BELOS-PLP Spółka Akcyjna
ul. Gen. J. Kustronia 74
43-301 Bielsko-Biała

 

NIP: 547 016 98 68

Regon: 070458813

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

Nr KRS 00000 50404
Kapitał zakładowy (wpłacony) 4.485.564,98 PLN

 


 

INFORMACJE: