Władze Spółki

RADA NADZORCZA


Stephen William Carley - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Robert Grant Ruhlman 

Dennis McKenna

Martin Spayes

Michał Grzybczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej 

 

 

ZARZĄD BELOS-PLP S.A. 


Piotr Rozwadowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Urszula Michalczyk - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Jarosław Mulec - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny 

 

 

Kontakt z Władzami Spółki Belos-PLP S.A.


sekretariat[at]belos-plp.com.pl 

w miejsce [at] proszę wstawić symbol @

tel.: +48 33 814 50 21 wew. 210

fax: +48 33 814 13 52