Władze Spółki

RADA NADZORCZA


Stephen William Carley - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Robert Grant Ruhlman 

Dennis McKenna

Martin Spayes

Michał Grzybczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej 

 

 

ZARZĄD PLP POLAND (BELOS) S.A.


Piotr Rozwadowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Urszula Michalczyk - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Jarosław Mulec - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny 

 

 

Kontakt z Władzami Spółki PLP Poland (Belos) 


aleksandra.papla [at] plp.com

w miejsce [at] proszę wstawić symbol @

tel.: +48 33 814 50 21 wew. 210